hostingnet.dk logo

Stabil hosting af mail, dns og mindre hjemmesider


Opsætning af DKIM/DMARC på mail

Hvis du vil have en ekstra sikkerhed for at dit domæne ikke kan misbruges til spam sendt fra andre servere end den dit domæne er hostet på, så er der 2 ting som kan være en god ting at sætte op udover den SPF record som der er sat automatisk.

DKIM sikrer at alle mails som bliver sendt fra server er signeret som passer til den offentlige nøgle som der er oplyst i domænets DNS opsætning

DMARC sætter en politik for hvordan DKIM og SPF skal håndteres og man kan bede om en rapportering også.

Det er den korte forklaring, du kan læse lidt mere om DMARC, DKIM og SPF på DK-HOSTMASTER men for de fleste er det nok med et gåd råd om bare at få det slået til og har du ikke lyst til selv at gøre det så kan du altid skrive til os og så sætter vi det op for dig.

Vi har valgt ikke at slå andet end SPF records til som standard for nu af tekniske og praktiske årsager.


Sådan slår du DKIM signering til


1. Log på kontrolpanelet og vælg E-mail Accounts2. Tryk på knappen ENABLE DKIMSådan verificere du din DKIM opsætning

Nu har du aktiveret DKIM signering, du kan verificere det ved at kontrollere din DNS opsætning og det er også der hvor du kan finde den public key og txt record som er nødvendig, det kan være en god information hvis man har sin DNS et andet sted og mest bruger løsningen som mailhotel.

1. vælg DNS management i kontorlpanelet2. kontroller den sidste TXT record i din DNS, den skulle gerne se ud som det i den røde firkantDet er ikke så tydeligt så du kan se teksten på billedet, men det der står i feltet er en txt record med dette indhold


TXT record oprettet med x._domainkey.ditdomain.dk med en TTL 3600 (valgfri)

"v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAw1eA5nW3OQ5/nNx1Z/nPWLPqX+s34N0hNBWg8eG0
mw+niww6ikt15vVR/xuPgt1yC2AzPnNv3Us9P92D+hf5VT6suu2F/s4wUF2+/JwGNvmn7luC/bYfl4tWgy0OhKb2bf5Lm8nsAlGX8AA
u+U8OSskR5AMBjVbyGbK8Xi7Gyj++u2ByPEHL4cY1mxpAPVxRmKGRwSRQNFEJuFFG41Rc1K01xvw1QyfBXObK4hXCxwSo+qmQvWYFJp
NcWDv18NoZNiw+1VPafgKiAjRGzo0Zg8eZQEZL7ljWgnG41PQjglIUq3ZpKVMBDoTiUGROM75dsx+G1GlNX+oKBvJHlt03PwIDAQAB"    


Sådan opretter du en DMARC record

Vi anbefaler at oprette en DMARC record som ser således ud, det gør du ved at tilføje en TXT record, er det for teknisk for dig så gør vi det gerne

1. opret den som TXT record, vælg DMARC og disse værdier